Skjemaer og dokumenter

[Last ned] Henvisningsskjema for systemhenvisninger til Kompetansesenter Sør

Barnehage – Skolemiljø

BARNEHAGE

[Last ned]  Utviklingssamtale
[Last ned]  Krenkende adferd
[Last ned]  Jeg trives- Barnehager
[Last ned]  Kontaktbarometer
[Last ned]  Møter vedrørende krenkelser
[Last ned] Framtidsbilde

SKOLE

[Last ned] Varslingskjema
[Last ned] Sjekkliste ved observasjon
[Last ned] Sjekkliste ved mistanke
[Last ned] Rutiner for håndtering av krenkelser og mobbing
[Last ned] Sjekkliste Rutine for håndtering av krenkelser og mobbing
[Last ned] Melding om mottatt bekymring og avtale om oppstartsmøte
[Last ned] Observasjonslogg
[Last ned] Jeg trives – Skole
[Last ned] Kontaktbarometer
[Last ned] Arbeid med felles forståelse av krenkelser
[Last ned] Arbeid med tema varm og grensesettende voksen
[Last ned] Aktivitetsplan jfr opplæringslova kapittel 9A

PP-tjenesten

Barnehage

[Uferdig] Før henvisning til PP-tjenesten
[Last ned Bokmål – Nynorsk] Henvisning til PP-tjenesten
[Last ned] Pedagogisk rapport, barnehage
[Last ned] Samtykke i spesialpedagogisk hjelp
[Last ned] Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, barnehageloven § 19-A
[Last ned pdf – Last ned doc Bokmål – Nynorsk] Individuell opplæringsplan med årsrapport

Skole

[Last ned] Før henvisning til PP-tjenesten
[Last ned Bokmål – Nynorsk] Henvisning til PP-tjenesten
[Last ned Bokmål – Nynorsk] Pedagogisk rapport
[Last ned Bokmål – Nynorsk] Samtykke om spesialundervisning
[Last ned] Enkeltvedtak om spesialundervisning
[Last ned Bokmål – Nynorsk] Individuell opplæringsplan med årsrapport
[Last ned] Foreldre eller elev ber om tiltak §9A
[Last ned] Enkeltvedtak §9A
[Last ned] Enkeltvedtak – innvilget spesialundervisning
[Last ned] Enkeltvedtak – avslag på spesialundervisning
[Last ned] Klage på vedtak om psykososialt miljø (fra foreldre)
[Last ned] Klage på vedtak om psykososialt miljø (fra elev)
[Last ned] Behandling av klager og henstillinger om tiltak
[Last ned] Årsrapport

Interne dokumenter – skole:
[Last ned] Rutiner ved observasjon av krenkende atferd
[Last ned] Varslingsskjema – elevenes psykososiale skolemiljø

[Last ned] Samtykke for innhenting av informasjon

Kommentarer er stengt.