Ledige stillinger

Ledig stilling i PP-tjenesten ved Kompetansesenter Sør

PP-rådgiver/rådgiver i 100 % stilling. Tiltredelse: 01.06.2019 eller etter avtale

Fra 2020 vil Kompetansesenter Sør være en del av nye Lindesnes kommune. (Dagens Marnardal, Mandal og Lindesnes). Den nye kommunen vil få i underkant av 23.000 innbyggere. Kompetansesenter Sør vil også yte tjenester til Åseral kommune. Tjenesteområdet strekker seg i fra den idylliske kysten helt sør i landet og helt opp til vintersports- og fjellkommunen Åseral.

PP-tjenesten sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder her er organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø, tilpasset opplæring og veiledning. Videre skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltelevers behov for spesialundervisning og førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp der loven krever det.

Vi har et fremoverlent fagmiljø og en PP-tjeneste i utvikling.

Kompetansesenter Sør er per i dag lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi. Annen relevant utdanning på hovedfags-/masternivå kan vurderes.
 • Erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste og kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel.
 • Utrednings- og testkompetanse er ønskelig.

Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med systemrettet arbeid og organisasjonsutvikling.
 • Har en bred forståelse av spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, både i system- og individperspektiv.
 • Har faglig integritet.
 • Har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
 • Har god relasjons- og veilederkompetanse.
 • Bidrar aktivt i faglig utvikling.
 • Bidrar til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.
 • Er utviklings- og løsningsorientert.
 • Har evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgavene.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidet vil bestå i klient og sakkyndighetsarbeid, kompetanseutvikling og systemarbeid internt og i de kommunene som deltar i samarbeidet.

Stillingene vil innebære reisevirksomhet og den ansatte må disponere egen bil.

Vi kan tilby:

 • Et godt og trivelig fagmiljø
 • Samarbeid med eksterne fagmiljøer som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Statped og Utdanningsdirektoratet og nasjonale læringssentre
 • Relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid
 • En god fleksitidsavtale
 • Arbeidsvilkår og lønn etter gjeldende bestemmelser

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Annet:

 • Ved tilsetting må det legges fram politiattest.
 • Alle søknader bes sendt elektronisk, kopi av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.
 • Det utarbeides offentlig søkerliste.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Julie K. Nilsen – Leder av kompetansesenter Sør. Telefon: 905 49 494 Mail: julie.k.nilsen@lindesnes.kommune.no. Se også våre nettsider: www.kompetansesentersor.no

For å søke på stillingen ber vi deg om å benytte elektronisk søknadsprosess. Se lenke til søknadsskjema nedenfor. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på “send inn”.

Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Søknadsfrist: 17.03.2019

 

Stillingsid: 609

Velkommen som søker!

Kommentarer er stengt.