Ledige stillinger

Ledig stilling som Pedagogisk utviklingsveileder ved Kompetansesenter Sør

Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid 01.01.2013. Senteret betjener kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med Pedagogisk Psykologisk tjeneste og kompetanse- og systemutvikling for barnehage og skole. Senterets satsningsområder ligger spesielt innenfor disse fagområdene; språk, lesing og skriving, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Pedagogisk analyse som forbedringsstrategi, samt kapasitetsutvikling av profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler. Kompetansesenter Sør er lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune.

Vi utvider nå fagmiljøet og søker etter:

Pedagogisk utviklingsveileder, 100 % fast stilling

Tiltredelse: snarest

 

Arbeidet vil blant annet bestå i:

 • Oppfølging og veiledning av barnehager og skoler ifm. regionale satsningsområder
 • Drift og ledelse av fagnettverk, prosjekter og strategier
 • Administrasjon, strategi- og planarbeid
 • Intern fag- og kompetanseutvikling

Vi søker etter en person som:

 • Har relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Har erfaring fra prosjektledelse, barnehage-/skoleledelse
 • Har erfaring fra organisasjons- og kompetanseutviklingsarbeid fra barnehage/skole
 • Har faglig integritet
 • Har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Bidrar aktivt i faglig utvikling
 • Bidrar til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Er utvikling- og løsningsorientert
 • Har evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgavene
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingene vil innebære reisevirksomhet og den ansatte må disponere egen bil.

Vi kan tilby:

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Et tett og trivelig fagmiljø
 • En arbeidsplass under utvikling og endring med spennende arbeidsoppgaver innenfor det pedagogiske/spesialpedagogiske/psykologiske området
 • Samarbeid med eksterne fagmiljøer
 • Relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid
 • En god fleksitidsavtale
 • Arbeidsvilkår og lønn etter gjeldende bestemmelser

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale/intervju i uke 41.

Velkommen som søker!

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Julie K. Nilsen, leder av Kompetansesenter Sør

Telefon: 905 49 494

Mail: julie.k.nilsen@lindesnes.kommune.no

For å søke på stillingen ber vi deg om å benytte elektronisk søknadsprosess. Se lenke til søknadsskjema https://kommune24-7.no/1029/bruker?retur=%2f1029%2f703102&shortname=703102. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på “send inn”. Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

For å søke stilling ber vi deg benytte Elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist: 08.10.2018

Stillingsid: 592

 

Velkommen som søker!

Kommentarer er stengt.