Ledige stillinger

Ledig vikariat i PP-tjenesten ved Kompetansesenter Sør

Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid 01.01.2013. Senteret betjener kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med Pedagogisk Psykologisk tjeneste og kompetanse- og systemutvikling for barnehage og skole. Senterets satsningsområder ligger spesielt innenfor tidlig innsats og systemisk arbeid.

PP-tjenesten sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder her er organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø, tilpasset opplæring og veiledning. Videre skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltelevers behov for spesialundervisning og førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp der loven krever det.

PP-tjenesten ved Kompetansesenter Sør er en liten og innovativ tjeneste. Vi har et fremoverlent fagmiljø og en PP-tjeneste i utvikling. Kompetansesenter Sør er lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå i pedagogikk/spesialpedagogikk foretrekkes, men annen relevant kompetanse kan vurderes.
 • Erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste og kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel, men ikke et krav.

Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med systemrettet arbeid og organisasjonsutvikling
 • Har en bred forståelse av spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, både i system- og individperspektiv
 • Har faglig integritet
 • Har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Har relevant test- og utredningskompetanse
 • Bidrar aktivt i faglig utvikling
 • Bidrar til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Er utviklings- og løsningsorientert
 • Har evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgavene
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Arbeidet vil bestå i klient og sakkyndighetsarbeid, kompetanseutvikling og systemarbeid internt og i de kommunene som deltar i samarbeidet.

Stillingene vil innebære reisevirksomhet og den ansatte må disponere egen bil.

 Vi kan tilby:

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Et tett og trivelig fagmiljø
 • Samarbeid med eksterne fagmiljøer som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Statped og Utdanningsdirektoratet og nasjonale læringssentre
 • Relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid
 • En god fleksitidsavtale
 • Arbeidsvilkår og lønn etter gjeldende bestemmelser Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

 Annet:

 • Ved tilsetting må det legges fram politiattest.
 • Alle søknader bes sendt elektronisk, kopi av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.
 • Det utarbeides offentlig søkerliste.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 

Julie K. Nilsen

Leder

Kompetansesenter Sør

Telefon: 905 49 494

Mail: julie.k.nilsen@lindesnes.kommune.no

Se også våre nettsider: www.kompetansesentersor.no

 

Søknadsfrist: 09.09.18

Stillingsid: 585

 

Velkommen som søker!

Kommentarer er stengt.