Være Sammen

Alle samarbeidskommunene i vår region har besluttet å satse på Være Sammen-prosjektet. Dette innebærer en tydelig satsning på kompetanseheving og -utvikling i barnehagene våre fremover. Kompetansesenter Sør er stolte over å kunne koordinere og tilrettelegge for dette arbeidet.

Være Sammen sikter mot et kompetanseløft for alle barnehagens ansatte. Senter for Atferdsforskning har stått for den faglige delen av kompetanseløftet. Prosjektet tilrettelegger for både en økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis.

Være Sammen-prosjektet er delt inn i fire hoveddeler. Det er utviklet et temahefte til hvert av de ulike temaene.
1. Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid
2. Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd
3. Veiledning i kollegagrupper
4. Implementering, organisasjonslæring og teamutvikling

I forbindelse med satsningen på Være Sammen i vår region har Kompetansesenter Sør etablert et veilederkorps. Dette skal hjelpe og støtte barnehagene i arbeidet med å få implementert prosjektet inn i den ordinære virksomheten i barnehagen. Veilederkorpset består av følgende personer:

 

Kirsten Austenaa, Einingsleiar i Åseral barnehage
Mail: kirsten.austenaa@aseral.kommune.no
Telefon: 38 28 59 50 / 950 20 332
Kontaktperson for: Hægebostad og Åseral
kirsten
Marina Grimestad, Styrer i Bjelland barnehage
Mail: marina.grimestad@marnardal.kommune.no
Telefon: 38 28 61 75 / 99 32 75 01
Kontaktperson for: Audnedal og Marnardal
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Oddbjørg Skuland, Styrer i Hestehaven barnehage
Mail: ods@lindesnes.kommune.no
Telefon: 38 25 74 10
Kontaktperson for: Lindesnes
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Planlagte aktiviteter fremover er:

22.04.2014: Felles planleggingsdag for alle ansatte (Konsmo flerbrukshall). Tema: Utfordrende atferd og voksenrollen. Foreleser: Pål Roland
14.05.2014: Dialogkonferanse

For ytterligere informasjon om Være Sammen, se hjemmesiden: http://www.vaeresammen.no/

Kontaktperson ved Kompetansesenter Sør er: Julie K. Nilsen

 

Legg igjen en kommentar