Barnehagebibliotek

Barnehagene i våre 5 kommuner oppretter i 2014 et eget barnehagebibliotek i hver barnehage. Barnehagebiblioteket skal brukes aktivt for barnas daglige språkutvikling i barnehagen samt være et åpent tilbud til foresatte om hjemlån av bøker. Leseaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering. Leseaktiviteter og omgang med bøker i barnets hjem utvikler barnet både kulturelt og språkmessig. Våre kommuner har utfordringer i forhold til levekår. Det å kunne lese, ha kultur for å lese, være omgitt av bøker osv. vet vi gjennom forskning betyr mye for videre skolegang, gjennomføringsevne av videregående opplæring og valg av utdanning/yrkesliv. Gjennom tidlig møte med bøker i barnehagen legger man godt til rette for god språkstimulering gjennom økt tilgang til bøker, faste leseaktiviteter og gode leseopplevelser, som igjen gir barna et godt ordforråd og gode forutsetninger for en god leseutvikling på skolen.

Hver barnehage har en egen ”barnehagebibliotekar” med særlig ansvar og interesse for bøker, språkstimulering og lesing.

Kommentarer er stengt.