Skolebibliotek

Skolebibliotekene i region sør har utarbeidet en skolebibliotekplan med LES BOK – BLI KLOK som visjon samt følgende målområder:

Hovedmål 1: Skolebiblioteket støtter skolens opplæring i alle fag og på alle trinn.

Hovedmål 2: Skolebibliotekene i regionen har felles standarder

Hovedmål 3: Skolebibliotekene samarbeider godt med folkebibliotekene

 

Skolebibliotekarene på alle skolene treffes i lærende nettverk 2 ganger i året. Folkebibliotekene blir også invitert til disse nettverkene. I nettverkene arbeides det med målområdene.

 

Kommentarer er stengt.