Om oss

Senterets mandat og målsetning er :

Sammen for å løse fremtidige kompetanseutfordringer for barn og unge i regionen.

Besøksadresse: Smibakken 1A, 4520 LINDESNES
Postadresse: Kompetansesenter Sør, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
Telefon: 38 25 51 00
E-post: kompetansesentersor@lindesnes.kommune.no

 

Kompetansesenter Sør ble etablert fra 01.01.2013. Senteret skal serve kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med tjenester knyttet til  kompetanse og skoleutvikling , samt PP-tjeneste med individ- og systemarbeid.

 

Kompetansesenter Sør er lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune. De ansatte er pr. i dag ansatt i Lindesnes kommune.  

Systemarbeid  er sentralt i alt arbeidet ved senteret. Det er en klar målsetning å redusere antall henvisninger til PP-tjenesten. Opplæring og styring knyttet til tilpasset opplæring ute i skolene vil være en sentral del av målsetningen for å oppnå denne reduksjonen. Dette skal en forsøke å ha fremme i alt arbeid ved senteret

Kommentarer er stengt.