Skoleutvikling

Helhetlig barnehage og skoleutvikling omhandler profesjonsutvikling og kapasitetsbygging av alle involverte parter i skolen og deler av skolesystemet (Fullan, 2014). Dersom man skal lykkes med dette arbeidet alle må dra i samme retning. Dette innebærer involvering og ansvarliggjøring av lærere, ledere og ressurs- og støtte personer/systemer på lokalt, kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå (Ibid.). For å lykkes med helhetlig barnehage- og skoleutvikling kreves at man tenker helhetlig og langsiktig (Fløgstad & Helle, 2007).

Varig endring krever læring på individ-, gruppe-, organisasjon- og systemnivå. Det må arbeids systematisk og over tid dersom arbeidet skal lykkes (Skandsen m.fl, 2014)

Legg igjen en kommentar