Senterets mandat og målsetning er: Sammen for å løse fremtidige kompetanseutfordringer for barn og unge i regionen.

Kompetansesenter Sør

Våre kontorer er i Brogården på Vigeland i Lindesnes kommune.

Senteret skal gi tilbud til de fem kommunene i regionen: Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Marnardal og Åseral.

Våre ansatte

Her kan du lese mer om våre ansatte, ansvarsområder og hvilke barnehager og skoler de er kontaktperson for.

Kurs

Aktuelle kurs

Kontakt oss

Besøksadresse: Smibakken 1A
Postadresse: Postboks 183, 4524 LINDESNES
Telefon: 38 25 51 00
E-post: kompetansesentersor@ lindesnes.kommune.no